Veiligheidsprotocol voor thuiswerkers

Als je een baan hebt bij een bedrijf dat thuiswerken toestaat of zelfs actief promoot, heb je ongetwijfeld afspraken gemaakt met je baas over werktijden, bereikbaarheid en professionaliteit (bijvoorbeeld het wel of niet toestaan van kindergeluiden op de achtergrond).

In veel gevallen zal de thuiswerker echter moeten slepen met documenten, laptops en datadragers waarop mogelijk gevoelige informatie staat. Deze kunnen gestolen worden, een kleuter kan er limonade op morsen of de werknemer kan het vergeten zodat hij eenmaal op kantoor niets kan doen. Een onwenselijke situatie voor de werkgever, maar ook voor de werknemer wiens professionaliteit is aangetast.

Daarom raad ik altijd aan om een goed veiligheidsprotocol op te stellen. Duidelijk regels hoe om te gaan met materialen van de werkgever voorkomt een hoop ellende, en geeft de werkgever meer zekerheid bij het toestaan van thuiswerken.

Overigens is het ook voor zelfstandige ondernemers die thuiswerken een goed idee om een veilige plek te hebben voor documenten, contracten en electronische datadragers - ver weg van nieuwsgierige kinderhandjes maar ook waterschade of brandgevaar. Een brandkast is dan geen overbodige luxe.

Geschreven nav. dit artikel: Thuiswerkers zijn veel productiever

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Als secretaresse is het bijzonder dat ik een thuiswerkplek heb. Eigenlijk komen alleen de rechters, secretarissen (ik werk bij de rechtbank ja) en raadsheren (gerechtshof) aan zo'n felbegeerde plek. Vooral omdat het een kostbare zaak is eigenlijk.
Mijn geluk is misschien wel mijn positie (secretaresse van de president van de rechtbank) en het feit dat hij een meedenkend man is, die wel ziet dat zijn secretaresse productiever is mét werkplek, dan zonder.... Maar ik heb wel geluk gehad eigenlijk!!

Thuiswerkvacatures zei

Ik vond mijn thuiswerkbaan op Thuiswerkvacatures24.
Eerst part-time, nu fulltime vanuit huis aan de bak als designer

soebar zei

Wat moet een Thuiswerker?

Om uw werk veilig en gezond te kunnen doen, is een goede werkplek vereist. Deze bestaat bij minimaal uit een goede stoel, een goede tafel en goede verlichting. Als u deze zaken zelf niet hebt, dan is uw werkgever verplicht ervoor te zorgen dat u ze krijgt.

Werkt u met een computer, dan gelden hiervoor bepaalde voorschriften:

* Beeldschermen staan bij voorkeur loodrecht op de richting van het inkomende daglicht. Als dit niet mogelijk is, moet uw werkgever voorzieningen treffen tegen het spiegelen.
* Het toetsenbord en document moeten zich op ongeveer gelijke afstand van het beeldscherm bevinden.
* Het beeldscherm moet op ongeveer 0,5 meter van u af staan.
* Een documenthouder is verplicht als u veel van papier af moet lezen.
* Bij een werkdag van acht uur mag u niet meer dan zes uur achter een beeldscherm werken. Elke twee uur moet u uw beeldschermwerk even onderbreken. Deze pauzes horen bij uw arbeidstijd.
* Als u dat wilt moet uw werkgever u de gelegenheid geven uw ogen te laten onderzoeken bij de bedrijfsarts, eventueel gevolgd door een bezoek aan de oogarts of optometrist. Ook moet de werkgever u indien nodig een bril verschaffen.

Bij thuiswerk kunt u ook met gevaarlijke stoffen werken, zoals lijm, oplosmiddelen, poets- en ontvettingsmiddelen, soldeertin of verf. Alleen als uw woning hiervoor geschikt is en u gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen mag u met deze stoffen werken. Uw werkgever moet u deze beschermingsmiddelen verstrekken. Is er meer nodig dan een veiligheidsbril of handschoenen, dan mag u niet thuiswerken met deze stof. Het is namelijk onmogelijk om bij thuiswerk dezelfde veiligheidsmaatregelen te treffen als in het bedrijf. Voor een groot aantal stoffen is het verboden om hier mee thuis te werken.

Als u met brandgevaarlijke stoffen thuiswerkt, dan moet uw werkgever zorgen voor een brandblusmiddel. Hij moet u ook vertellen hoe u zo veilig mogelijk kunt werken.

Werkt u met machines of werktuigen, dan moet u daar veilig en verantwoord mee om kunnen gaan. Uw werkgever is verplicht u te vertellen welke risico’s er aan uw werk verbonden zijn. Hij moet ook zorgen voor:

* de juiste elektrische aansluiting
* de beveiliging van de machine
* onderhoud en reparaties aan machines, ook als ze uw eigendom zijn
* beschermingsmiddelen zoals brillen en handschoenen

Wat mag?

Uw werkgever is verantwoordelijk voor uw arbeidsomstandigheden, ook bij thuiswerk. Maak hierover daarom goede afspraken met uw werkgever, zoals het gebruik van gevaarlijke stoffen, veilige machines en een goede werkplek. Zet deze afspraken bij voorkeur op papier.

Uw werkgever kan uw werksituatie thuis willen bekijken. In principe hoeft u hem niet in uw huis toe te laten. Laat u hem wel in uw woning toe, dan is het belangrijk dat u daar goede afspraken over maakt. Hoe vaak en op welke momenten kan hij u bijvoorbeeld bezoeken? Of mag er iemand anders in de plaats van de werkgever komen?
Wat helpt?

Voordat u een gaat thuiswerken kunt u samen met uw werkgever bespreken aan welke eisen de thuiswerkplek moet voldoen. Als u denkt dat uw werk onveilig of ongezond is, praat hier dan over met uw werkgever. Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht naar de Arbeidsinspectie. Zijn de arbeidsomstandigheden niet in orde, dan spreekt de Arbeidsinspectie uw werkgever hierop aan en kunnen ze hem verplichten om onveilige of ongezonde situaties te verbeteren. U kunt rekenen op een zorgvuldige behandeling van uw klacht.

bron arboportaal.nl